Avondvierdaagse Den HelderHet is voor mij dit jaar de 20e keer, dat ik, als bestuurslid en tijdens de Avondvierdaagse zelf als Marsleider ,weer volop betrokken ben bij de organisatie van de inmiddels 63e editie van de Avondvierdaagse van Den Helder. De meeste medewerkers, die kennen mij wel als de persoon die altijd op de fiets de veiligheidsposten controleert of deze wel op tijd aanwezig zijn, of zij ook op de juiste plaats staan en als de laatste wandelaar of groep van de 5 of de 10 km is gepasseerd dan zal ik ook zoveel mogelijk trachten de posten weer af  te lossen . Als ik wat tijd tijdens die controle over heb en alles gaat zoals het moet gaan, dan heb ik ook meestal een kort gesprek met desbetreffende medewerker.

Ik heb zelf ook gemerkt dat je hierdoor een goede wisselwerking krijgt tussen de medewerkers en op deze manier krijg je ook een bepaalde rust en gezelligheid op straat ervoor terug.  Als alles organisatorisch goed loopt , dan hoef je zelf tijdens de Avondvierdaagse heel weinig te doen, dan wordt er een hoop afgelachen en valt er bovendien een hoop te genieten. Dit alles is echter alleen mogelijk door een goede voorbereiding, de kennis en ervaring van de overige bestuursleden, gezond verstand en hoe je jezelf opstelt tegenover de anderen.
Als je rustig en kalm blijft en dit ook naar buiten toe uitstraalt dan zullen er zelden conflicten of irritaties ontstaan. Ik hoop dit jaar ook weer op de volle inzet van alle medewerkers, want hoe goed als organisatie wij ook alles hebben voorbereid, zonder deze medewerkers zijn wij als organisatie helemaal nergens.

Mijn dank gaat dus alvast uit naar alle medewerkers die op vrijwillige basis een zeer belangrijke rol spelen in het tot stand komen van een hopelijk weer zeer geslaagd evenement, dat in Den Helder niet weg te denken is.

Dhr. M.A. Bijker, Marsleider Avondvierdaagse Den Helder.

ps. De 64e  Avondvierdaagse in 2016 wordt gehouden op 13, 14, 15, 16 juni.