Avondvierdaagse Den Helder 8 - 9 - 10 - 11 Juni 2020


Reglement Avondvierdaagse 2019

De avondvierdaagse wordt gehouden op 3-4-5-6 Juni 2019 onder auspiciën van Wandelkring Holland.
Zij wordt georganiseerd door de Stichting Avondvierdaagse Den Helder.

Deelname
Deelgenomen kan worden door iedere wandelaar, zowel individueel als in groepsverband.
Voor de zeer jeugdigen van 6 – 8 jaar en zij die geen 10 km meer kunnen volbrengen 4 x 5 km.
Voor de jeugd bedraagt de afstand 4 x 10 km.
Voor personen die willen en kunnen 4 x 15km.

Om als groep te worden aangemerkt moet het aantal deelnemers tenminste 10 voor een herinnering lopende wandelaars bedragen.

Wij gaan ervan uit dat de wandelaars en/of begeleiders op de hoogte zijn van de geldende verkeersregels. Neem geen onnodig risico en creëer geen onnodig risico, dus niet op de straat lopen als er een stoep is. Dit geld ook voor de rolstoelen.
Bij onaangenaam gedrag van één of meerdere wandelaar(s) wordt de wandelaar/groep hierop aangesproken. Bij herhaaldelijk onaangenaam gedrag van een wandelaar/groep loopt deze het risico om te worden geschorst van deelname.